Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

Ɛsidlási 2 - Esdras 2
Mɛ gěgé ɖo togun Izlayɛ́li tɔn e axɔ́sú Nabukodonɔzɔ́ɔ wlí hɛn yi kannumɔgbénu ɖo Babilɔ́nu lɛ́ɛ mɛ, bó lɛ́ kɔ wá Jeluzalɛ́mu kpódó Judáa kpó. Mɛ ɖokpó ɖokpó lɛ́ kɔ wá to é ɖésúnɔ tɔn mɛ.
2.1 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebucadnetsar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalemet en Juda, chacun dans sa ville.

Zolobabɛ́li kpódó Jozuwée kpó, kpódó Nɛ̌ɛmíya kpó, kpódó Selaya kpó, kpódó Hlelaya kpó, kpódó Mɔdokayi kpó, kpódó Bilucáni kpó, kpódó Misipáa kpó, kpódó Bigiwayi kpó, kpódó Hlehúmu kpó, kpódó Baana kpó wɛ zɔn yě nu wá. Izlayɛ́li ví e wá lɛ́ɛ sín nyǐkɔ kpódó mɛ nabí e ɖo gbɛ̌ta ɖokpó ɖokpó mɛ lɛ́ɛ kpó ɖíe:
2.2 Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Reélaja, Mardochée, Bilschan, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël :

Xwédo Palewɔ́ci tɔn: súnnu afɔwó kɛnnɛ wěwe (2172).
2.3 les fils de Pareosch, deux mille cent soixante-douze ;

Xwédo Cefátiya tɔn: súnnu afɔɖé kɛnnɛ wěwe (372).
2.4 les fils de Schephathia, trois cent soixante-douze ;

Xwédo Aláxi tɔn: súnnu nǔwɔntɔn kɛnnɛ afɔtɔn (775).
2.5 les fils d'Arach, sept cent soixante-quinze ;

Xwédo Paxáti-Mɔwabu tɔn: súnnu afɔwó-afɛnɛ wěwe (2.812). Yecúwa kpó Yoavu kpó kún mɛ wɛ yě jɔ ɖe.
2.6 les fils de Pachath Moab, des fils de Josué et de Joab, deux mille huit cent douze ;

Xwédo Elámu tɔn: súnnu afayizɛ́n kanɖé wɛ̌nɛ (1.254).
2.7 les fils d'Élam, mille deux cent cinquante-quatre ;

Xwédo Zatú tɔn: súnnu afɛnɛ kantɔn koatɔ́n (945).
2.8 les fils de Zatthu, neuf cent quarante-cinq ;

Xwédo Zakáyi tɔn: súnnu nǔwɔntɔn kɛnnɛ (760).
2.9 les fils de Zaccaï, sept cent soixante ;

Xwédo Bani tɔn: súnnu nǔwɔntɔn kanɖé-nukún-we (642).
2.10 les fils de Bani, six cent quarante-deux ;

Xwédo Bevayi tɔn: súnnu nǔwɔntɔn ko-nukún-atɔn (623).
2.11 les fils de Bébaï, six cent vingt-trois ;

Xwédo Azigadi tɔn: súnnu afayizɛ́n ko-nukún-we (1.222).
2.12 les fils d'Azgad, mille deux cent vingt-deux ;

Xwédo Adonikámu tɔn: súnnu nǔwɔntɔn kanɖé koatɔ́n-nukún-ɖokpó (666).
2.13 les fils d'Adonikam, six cent soixante-six ;

Xwédo Bigiwayi tɔn: súnnu afɔwó kanɖé afɔtɔn-nukún-ɖokpó (2.056).
2.14 les fils de Bigvaï, deux mille cinquante-six ;

Xwédo Adini tɔn: súnnu afɔwe kanɖé wɛ̌nɛ (454).
2.15 les fils d'Adin, quatre cent cinquante-quatre ;

Xwédo Atɛ́ɛ e nyí kúnkan Yexizikiya tɔn é: súnnu kanwe afɔtɔn-nukún-atɔn (98).
2.16 les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, quatre-vingt-dix-huit ;

Xwédo Besayi tɔn: súnnu afɔɖé kantɔn-nukún-atɔn (323).
2.17 les fils de Betsaï, trois cent vingt-trois ;

Xwédo Yola tɔn: súnnu kanwe gban-nukún-we (112).
2.18 les fils de Jora, cent douze ;

Xwédo Hacúmu tɔn: súnnu afɔɖé ko-nukún-atɔn (223).
2.19 les fils de Haschum, deux cent vingt-trois ;

Xwédo Gibáa tɔn: súnnu kanwe afɔtɔn (95).
2.20 les fils de Guibbar, quatre-vingt-quinze ;

Gletoxo Bɛteleyɛ́mu tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kantɔn-nukún-atɔn (123).
2.21 les fils de Bethléhem, cent vingt-trois ;

Gletoxo Nɛtofa tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kanɖé afɔtɔn-nukún-ɖokpó (56).
2.22 les gens de Nethopha, cinquante-six ;

Gletoxo Anatɔ́ti tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kantɔn tántɔn (128).
2.23 les gens d'Anathoth, cent vingt-huit ;

Gletoxo Azimawɛ́ti tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kanɖé-nukún-we (42).
2.24 les fils d'Azmaveth, quarante-deux ;

Gletoxo Kiliyati-Yealimu tɔn, kpódó Kefila tɔn, kpódó Beelɔ́ti kpó tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu nǔwɔntɔn kantɔn ko-nukún-atɔn (743).
2.25 les fils de Kirjath Arim, de Kephira et de Beéroth, sept cent quarantetrois ;

Gletoxo Hlama kpó Gɛva kpó tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu nǔwɔntɔn ko-nukún-ɖokpó (621).
2.26 les fils de Rama et de Guéba, six cent vingt et un ;

Gletoxo Mikumasi tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kantɔn-nukún-we (122).
2.27 les gens de Micmas, cent vingt-deux ;

Gletoxo Betɛ́li kpódó Ayíi kpó tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu afɔɖé ko-nukún-atɔn (223).
2.28 les gens de Béthel et d'Aï, deux cent vingt-trois ;

Gletoxo Nɛbo tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kanɖé wěwe (52).
2.29 les fils de Nebo, cinquante-deux ;

Gletoxo Magibíci tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu kantɔn gbantɔ́n-nukún-ɖokpó (156).
2.30 les fils de Magbisch, cent cinquante-six ;

Xwédo Elámu ɖě ɔ́ tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: Súnnu afayizɛ́n kanɖé wǒ ɛnɛ (1254).
2.31 les fils de l'autre Élam, mille deux cent cinquante-quatre ;

Gletoxo Halimu tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu afɔɖé kantɔn (320).
2.32 les fils de Harim, trois cent vingt ;

Gletoxo Lodi kpódó Hadídi kpó, kpódó Onɔ kpó tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu nǔwɔntɔn kantɔn atɔ́ɔ́n (725).
2.33 les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, sept cent vingt-cinq ;

Toxo ɖaxó Jeliko tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu afɔɖé kantɔn koatɔ́n (345).
2.34 les fils de Jéricho, trois cent quarante-cinq ;

Toxo ɖaxó Senáa tɔn mɛ nu lɛ́ɛ: súnnu afɔwó-afatɔ́n nǔwɔntɔn gban (3.630).
2.35 les fils de Senaa, trois mille six cent trente.

Mɛ e wá ɖo vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ lɛ́ɛ sín gbɛ̌ta mɛ lɛ́ɛ ɖíe: xwédo Yedaya tɔn e nyí kúnkan Yecúwa tɔn lɛ́ɛ: súnnu afɛnɛ kɛnnɛ wǎtɔn (973).
2.36 Sacrificateurs : les fils de Jedaeja, de la maison de Josué, neuf cent soixante-treize ;

Xwédo Imumɛ́ɛ tɔn: súnnu afatɔ́n kanɖé wěwe (1.052).
2.37 les fils d'Immer, mille cinquante-deux ;

Xwédo Pacehúu tɔn: súnnu afatɔ́n afɔɖé kanɖé tɛ́nwe (1.247).
2.38 les fils de Paschhur, mille deux cent quarante-sept ;

Xwédo Halimu tɔn: Súnnu afatɔ́n afɔtɔn-nukún-we (1.017).
2.39 les fils de Harim, mille dix-sept.

Mɛ nabí e wá ɖo gbɛ̌ta Levíi tɔn mɛ lɛ́ɛ ɖíe: xwédo Yecúwa kpódó Kadimiyɛ́li kpó tɔn e nyí kúnkan Hodawya tɔn lɛ́ɛ é: súnnu kanɖé gban-nukún-ɛnɛ (74).
2.40 Lévites : les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Hodavia, soixante quatorze.

Mɛ nabí e wá ɖo hanjitɔ́ Mawu xwé ɔ́ gbe tɔn lɛ́ɛ sín gbɛ̌ta ɔ́ mɛ lɛ́ɛ ɖíe: xwédo Asáfu tɔn: súnnu kantɔn tántɔn (128).
2.41 Chantres : les fils d'Asaph, cent vingt-huit.

Đo hɔnjínɔtɔ́ lɛ́ɛ sín gbɛ̌ta mɛ ɔ́, súnnu kantɔn afɔtɔn-nukún-ɛnɛ (139) wɛ wá. Yě jɔ ɖo xwédo Calúmu tɔn, Atɛ́ɛ tɔn, Talumɔ́ni tɔn, Akúvu tɔn, Hatíta tɔn, kpódó Covayi tɔn kpó mɛ.
2.42 Fils des portiers : les fils de Schallum, les fils d'Ather, les fils deThalmon, les fils d'Akkub, les fils de Hathitha, les fils de Schobaï, en tout cent trente-neuf.

Mɛ e wá ɖo mɛ e nɔ wa azɔ̌ ɖo Mawu xwé lɛ́ɛ sín gbɛ̌ta mɛ lɛ́ɛ ɖíe: kúnkan Siha kpódó Hasúfa kpó, kpódó Tabawɔ́ti kpó tɔn,
2.43 Néthiniens : les fils de Tsicha, les fils de Hasupha, les fils de Thabbaoth,

kúnkan Kelɔ́si tɔn, Siaxa tɔn, kpódó Padɔ́ni tɔn kpó.
2.44 les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon,

Kúnkan Levana tɔn, Hagáva tɔn, kpódó Akúvu tɔn kpó,
2.45 les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils d'Akkub,

kúnkan Hagávu tɔn, Calumayi tɔn, kpódó Hanáni tɔn kpó.
2.46 les fils de Hagab, les fils de Schamlaï, les fils de Hanan,

Kúnkan Gidɛ́li tɔn, Gaxáa tɔn, kpódó Hleaya tɔn kpó,
2.47 les fils de Guiddel, les fils de Gachar, les fils de Reaja,

kúnkan Hlesini tɔn, Nɛkoda tɔn, kpódó Gazamu tɔn kpó,
2.48 les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazzam,

kúnkan Wúza tɔn, Paseyaxi tɔn, kpódó Besayi tɔn kpó,
2.49 les fils d'Uzza, les fils de Paséach, les fils de Bésaï,

kúnkan Asina kpó Mɛwunimu kpó tɔn, kpódó Nɛfusímu tɔn kpó,
2.50 les fils d'Asna, les fils de Mehunim, les fils de Nephusim,

kúnkan Bakibúki tɔn, Hakúfa tɔn, kpódó Haahúu tɔn kpó,
2.51 les fils de Bakbuk, les fils de Hakupha, les fils de Harhur,

kúnkan Basiluti tɔn, Mɛxida tɔn, kpódó Haaca tɔn kpó,
2.52 les fils de Batsluth, les fils de Mehida, les fils de Harscha,

kúnkan Baakosi tɔn, Sisela tɔn, kpódó Tamáxi tɔn kpó,
2.53 les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Thamach,

kúnkan Nɛsíyaxi tɔn kpódó Hatífa tɔn kpó.
2.54 les fils de Netsiach, les fils de Hathipha.

Mɛsɛntɔ́ Salomɔ́ɔ tɔn sín kúnkan lɛ́ɛ ɔ́, gbɛ̌ta yětɔn e wá lɛ́ɛ ɖíe: kúnkan Sotayi tɔn, Ha-Sofelɛ́ti tɔn, kpódó Pɛluda tɔn kpó,
2.55 Fils des serviteurs de Salomon : les fils de Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils de Peruda,

kúnkan Yaala tɔn kpódó Daakɔ́ni tɔn kpó, kpódó Gidɛ́li tɔn kpó,
2.56 les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guiddel,

kúnkan Cefátiya tɔn, Hatílu tɔn, Pokelɛ́ti-Xa-Cevayímu tɔn kpódó Ami tɔn kpó.
2.57 les fils de Schephathia, les fils de Hatthil, les fils de Pokéreth Hatsebaïm, les fils d'Ami.

Kplékplé yě mɛ e nɔ wa azɔ̌ ɖo Mawu xwé gbe lɛ́ɛ tɔn, kpódó kúnkan mɛsɛntɔ́ Salomɔ́ɔ tɔn lɛ́ɛ tɔn kpó bló súnnu afɔɖé kɛnnɛ gban-nukún-we (392).
2.58 Total des Néthiniens et des fils des serviteurs de Salomon : trois centquatre-vingt-douze.

Mɛ e lɛ́ kɔ sín kannumɔgbénu sín Tɛ́lu-Mɛláxi, Tɛ́lu-Xaaca, Kelúbi-Adidáni kpódó Imumɛ́ɛ kpó wá xwé lɛ́ɛ ɔ́, è ɖɔ xó ɖé dó xwédo yětɔn wú ǎ, è ka ɖɔ xó dó tɔ́gbó yětɔn lɛ́ɛ wú bónú è na dó tunwun ɖɔ Izlayɛ́li ví wɛ yě nyí ǎ.
2.59 Voici ceux qui partirent de Thel Mélach, de Thel Harscha, de KerubAddan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël.

Yě mɛ énɛ́ lɛ́ɛ bǐ bló nǔwɔntɔn kanɖé wěwe (652), bó gosín kúnkan Deláya tɔn, Toviya tɔn, kpódó Nɛkoda tɔn kpó mɛ.
2.60 Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, six centcinquante-deux.

Vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ ɖé lɛ́ɛ lɔmɔ̌ ɖo ninɔmɛ ɖokpó énɛ́ ɔ́ mɛ. Yě wɛ nyí kúnkan Hovaya tɔn, Hakɔ́si tɔn, kpódó Baaziláyi tɔn kpó. È nɔ́ ylɔ́ mɛ énɛ́ ɔ́ ɖɔ Baaziláyi, ɖó Baaziláyi Galadinu ɔ́ sín vǐ nyɔ̌nu wɛ é da.
2.61 Et parmi les fils des sacrificateurs : les fils de Habaja, les fils d'Hakkots, les fils de Barzillaï, qui avait pris pour femme une des filles de Barzillaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom.

Yě ba wěma e mɛ è wlǎn tɔ́gbó yětɔn lɛ́ɛ sín nyǐkɔ dó ɔ́ káká bo ba kpo. È mɔ yě dó mɔ mɛ kwíji kwíji, bo gbɛ́ ɖɔ yě ní má wa vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ sín azɔ̌ ó.
2.62 Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce,

Kɛ́nsísɔ́ 27.21 Tokpɔngán ɔ́ ɖésú gbɛ́ nú yě ɖɔ yě ní má ɖu nǔ mímɛ́ titewungbe e è xwlé Mawu lɛ́ɛ ɖě káká jɛ hwenu e vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ ɖé ná sɔ́ Wulímu kpó Tumímu kpó dó kan nǔ byɔ́ Mawu dó xó yětɔn wú bó ná ɖe gbeta ɖé tɔ́n dó é ó.
2.63 et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le thummim.

Izlayɛ́li ví e lɛ́ kɔ sín kannumɔgbénu wá lɛ́ɛ bǐ bló gbɛtɔ́ adɔ̌kpo we afɔwó-afɔɖé kɛnnɛ (42.360).
2.64 L'assemblée tout entière était de quarante-deux mille trois cent soixante personnes,

Mɛsɛntɔ́ yětɔn súnnu kpódó nyɔ̌nu kpó bló gbɛtɔ́ děgba ɖě afɔwó-afayizɛ́n kantɔn afɔtɔn-nukún we (7.337). È ka xa yědɛɛ lɛ́ɛ ǎ. Hanjitɔ́ súnnu kpó nyɔ̌nu kpó bló gbɛtɔ́ afɔɖé (200).
2.65 sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de sept mille trois cent trente-sept. Parmi eux se trouvaient deux cents chantres et chanteuses.

Yě hɛn sɔ́ nǔwɔntɔn kantɔn afɔtɔn-nukún-ɖokpó (736), sɔ́tócí afɔɖé kanɖé atɔ́ɔ́n (245),
2.66 Ils avaient sept cent trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets,

lǎkúnmí afɔwe gbantɔ́n (435), tócí afɔwe děgba ɖě afɔwó nǔwɔntɔn kantɔn (6.720).
2.67 quatre cent trente-cinq chameaux, et six mille sept cent vingt ânes.

Ée yě wǎ Jeluzalɛ́mu ɔ́, to énɛ́ e mɛ Mawu Mavɔmavɔ xwé ɔ́ ɖe ɔ́, hɛ̌nnugán ɖé lɛ́ɛ sɔ́ jlǒ yě ɖésúnɔ tɔn dó ná nǔɖé lɛ́ɛ, bónú è na gbá Mawu xwé ɔ́ ɖó tɛn e mɛ è ko gbá ɖó ɖ'ayǐ é.
2.68 Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été.

Akwɛ́ e wú yě kpé bó ná ná nú xwé ɔ́ sín gbǐgbá ɔ́, yě ná bǐ. Nǔ e yě ná lɛ́ɛ é ɖíe: yě ná sikágó adɔ̌kpo atɔn afatɔ́n (61.000), kpatágan kilóo afɔwó-afɔwe kanwe ko (2.500). Yě lɛ́ ná awu gaga e vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ lɛ́ɛ nɔ dó ɔ́ kanwe ko (100).
2.69 Ils donnèrent au trésor de l'oeuvre, selon leurs moyens, soixante et un mille dariques d'or, cinq mille mines d'argent, et cent tuniques sacerdotales.

Vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ lɛ́ɛ, Levíi ví lɛ́ɛ, mɛ kpaa ɖé lɛ́ɛ, hanjitɔ́ lɛ́ɛ, hɔnjínɔtɔ́ lɛ́ɛ, kpódó mɛ e nɔ wa azɔ̌ ɖo Mawu xwé gbe lɛ́ɛ kpó wá jɛ toxo e è nǎ yě lɛ́ɛ mɛ. Izlayɛ́li ví ɖě lɛ́ɛ ka jɛ toxo e ko nyí yě ɖésúnɔ tɔn ɖ'ayǐ lɛ́ɛ mɛ.
2.70 Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Néthiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ses villes.