Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

2 Tan 11 - 2 Chroniques 11
Ée Hlobowámu wá Jeluzalɛ́mu ɔ́, é kplé ahwanfuntɔ́ syɛ́nsyɛ́n adɔ̌kpo tɛ́nnɛ (180.000) ɖo akɔta Judáa tɔn kpódó Bɛnjamɛ́ɛ tɔn kpó mɛ, bónú yě ná yi fun ahwan xá Izlayɛ́linu e ɖo Totaligbé lɛ́ɛ, bɔ Hlobowámu ná ɖu axɔ́sú ɖo yě nu gǎnnugǎnn.
11.1 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin, cent quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam.

Mawu Mavɔmavɔ ká ɖɔ nú ɖɛ̌mɛnu tɔn Cemaya ɖɔ:
11.2 Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Schemaeja, homme de Dieu:

“Đɔ nú Hlobowámu Salomɔ́ɔ ví, axɔ́sú Judáa tɔn ɔ́ kpódó Izlayɛ́li ví e ɖo akɔta Judáa tɔn ɔ́ mɛ lɛ́ɛ bǐ kpó, kpódó Bɛnjamɛ́ɛ tɔn ɔ́ bǐ kpó ɖɔ:
11.3 Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin. Et dis-leur:

‘Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ mi ní ma yi fun ahwan xá nɔví mitɔn lɛ́ɛ ó, ɖɔ mɛ ɖokpó ɖokpó ní lɛ́ kɔ yi xwé tɔn gbe, ɖó émí wɛ zɔ́n bɔ nǔ énɛ́ lɛ́ɛ bǐ jɛ.’ ” Yě se nǔ e Mawu Mavɔmavɔ ɖɔ ɔ́, bó lɛ́ kɔ, bó sɔ́ fun ahwan xá Jelobowámu ǎ.
11.4 Ainsi parle l'Éternel: Ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères! Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam.

Hlobowámu wá cí Jeluzalɛ́mu, bó mɛ ahohó lɛ́ lɛ̌ dó toxo e ɖo Judáa lɛ́ɛ.
 11.5 Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des villes fortes en Juda.

É mɛ ahohó lɛ́ lɛ̌ dó Bɛteleyɛ́mu, Etámu, Tekowa,
11.6 Il bâtit Bethléhem, Étham, Tekoa,

Bɛti-Súu, Soko, Adulámu,
11.7 Beth Tsur, Soco, Adullam,

Gati, Maleca, Zifu,
11.8 Gath, Maréscha, Ziph,

Adolayímu, Lakíci, Azeka, 10Soléa, Ayalɔ́ni kpódó Eblɔ́n kpó.
11.9 Adoraïm, Lakis, Azéka,

Toxo énɛ́ lɛ́ɛ ɖo Judáa kpódó Bɛnjamɛ́ɛ kpó yíkúngban jí.
11.10 Tsorea, Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortes.

É mɛ ahohó lɛ́ lɛ̌ dó yě, bó sɔ́ tokpɔngán ɖó toxo lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó nu, bó nɔ́ bɛ́ nǔɖuɖu kpódó ami kpó, kpódó vɛ̌ɛn kpó dó toxo énɛ́ lɛ́ɛ mɛ.
11.11 Il les fortifia, et y établit des commandants, et des magasins de vivres, d'huile et de vin.

É bɛ́ gǎglónú kpódó hwǎn kpó ɖó toxo énɛ́ lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó mɛ. Toxo énɛ́ lɛ́ɛ e é bló bɔ yě syɛ́n sɔ mɔ̌ ɔ́ zɔ́n, bɔ Judáa to ɔ́ kpódó Bɛnjamɛ́ɛ to ɔ́ kpó nɔ acɛ tɔn mɛ.
 11.12 Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui.

Vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ lɛ́ɛ kpódó Levíi ví lɛ́ɛ kpó gosín fí tɛnmɛ tɛnmɛ ɖo Izlayɛ́li bó wá nɔ Jelobowámu jí.
11.13 Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leurs demeures pour se rendre auprès de lui;

Levíi ví lɛ́ɛ jó toxo yětɔn lɛ́ɛ kpódó ayǐkúngban yětɔn lɛ́ɛ kpó dó, bó yi cí Jeluzalɛ́mu kpó Judáa kpó, ɖó Jelobowámu kpódó vǐ tɔn lɛ́ɛ kpó lɔn nǔ nú yě ná wa vɔ̌sánú-xwlémawuzɔ́ yětɔn ǎ.
11.14 car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel.

Jelobowámu ɖésúnɔ kó ɖe mɛɖé lɛ́ɛ, bɔ yě nyǐ vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́ gbɔn tɛn mímɛ́ e ɖo só jí só jí lɛ́ɛ, bó ɖe mɛ ɖé lɛ́ɛ, bɔ yě nyí vodúnnɔ ɖo fí e gbǎgbá kpó nyibúví kpó sín akpajlɛ́ e é bló lɛ́ɛ nɔ́ nɔ lɛ́ɛ.
 11.15 Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs, et pour les veaux qu'il avait faits.

Mɛ e ɖo akɔta Izlayɛ́li tɔn e ɖo Totaligbé lɛ́ɛ mɛ, bɔ Mawu Mavɔmavɔ, Mawu Izlayɛ́li tɔn ɔ́ ná sɛn myá nukún ná lɛ́ɛ bǐ jɛ Levíi ví lɛ́ɛ gúdo yi Jeluzalɛ́mu, bó xwlé vɔ̌sánú Mawu Mavɔmavɔ, Mawu tɔ́gbó yětɔn lɛ́ɛ tɔn.
 11.16 Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à coeur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leurs pères.

Nǔ énɛ́ ɔ́ zɔ́n bɔ yě ná hlɔ̌nhlɔ́n axɔ́súɖuto Judáa tɔn ɔ́, lobo dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú Hlobowámu Salomɔ́ɔ ví ɔ́ káká nú xwe atɔn, ɖó yě zǎn gbɛ yětɔn Davídi kpódó Salomɔ́ɔ kpó ɖɔhun hwenɛ́nu.
 11.17 Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda, et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans; car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon.

Hlobowámu da Maxaláti; asi tɔn tɔ́ nɔ́ nyí Yelimɔ́ti; Davídi ví wɛ. Asi tɔn sín nɔ nɔ nyí Avihayilu. Avihayilu ɔ́, Eliavu ví wɛ é nyí, bó nyí Jɛsée vívú.
 11.18 Roboam prit pour femme Mahalath, fille de Jerimoth, fils de David et d'Abichaïl, fille d'Éliab, fils d'Isaï.

Maxaláti ji vǐ atɔn n'i: é ji Yewúci, Cemaliya kpódó Zaxámu kpó.
 11.19 Elle lui enfanta des fils: Jeusch, Schemaria et Zaham.

Hlobowámu lɛ́ wá da Maaka, Abusalɔ́mu ví ɔ́. Éyɛ́ ji vǐ ɛnɛ n'i. É ji Abiya, Atayi, Ziza kpódó Celomíti kpó.
 11.20 Après elle, il prit Maaca, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abija, Attaï, Ziza et Schelomith.

Hlobowámu yí wǎn nú Maaka Abusalɔ́mu ví ɔ́ hú asi ɖě lɛ́ɛ bǐ. Asi afɔtɔn-nukún-atɔn wɛ é ɖó, bó lɛ́ ɖó asi kanɖé ko (60) ɖěvo. É ɖó vǐ súnnu koatɔ́n-nukún-atɔn (28) bó ɖó vǐ nyɔ̌nu kanɖé ko (60).
11.21 Roboam aimait Maaca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines; car il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il engendra vingt-huit fils et soixante filles.

Hlobowámu sɔ́ Abiya Maaka ví ɔ́ gǎn ɖó nɔví tɔn lɛ́ɛ nu, ɖó é jló ná sɔ́ ɛ axɔ́sú.
11.22 Roboam donna le premier rang à Abija, fils de Maaca, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi.

Ayi tɔn yá wǔ mɔ nǔ, bɔ é má vǐ tɔn e kpo lɛ́ɛ gbɔn Judáa to ɔ́ kpódó Bɛnjamɛ́ɛ to ɔ́ kpó mɛ, ɖo toxo e é mɛ ahohó lɛ́ lɛ̌ dó lɛ́ɛ mɛ. É sɛ́ nǔɖuɖu dó yě kpɔ́ gégé, lobo da asi nú yě kɔn nyi kpɔ́.
 11.23 Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes; il leur fournit des vivres en abondance, et demanda pour eux une multitude de femmes.