Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

1 Tan 8 - 1 Chroniques 8
Bɛnjamɛ́ɛ ví lɛ́ɛ ɖíe: nukɔngbéví ɔ́ nyí Bɛ́la, mɛ wegɔ́ ɔ́ nyí Acibɛ́li, mɛ atɔngɔ́ ɔ́ nyí Ahla,
8.1 Benjamin engendra Béla, son premier-né, Aschbel le second, Achrach le troisième,

mɛ ɛnɛgɔ́ ɔ́ nyí Nɔxa, bɔ mɛ atɔ́ɔ́ngɔ́ ɔ́ nyí Hlafa.
8.2 Nocha le quatrième, et Rapha le cinquième.

Bɛ́la ví lɛ́ɛ ɖíe: Adudáa, Gela, Ehúdi tɔ́,
8.3 Les fils de Béla furent : Addar, Guéra, Abihud,

Avicua, Naamáni, Axoaxi,
8.4 Abischua, Naaman, Achoach,

Gela, Cefufáni kpódó Hulámu kpó.
8.5 Guéra, Schephuphan et Huram.

Ehúdi e nyí hɛ̌nnugán nú Gɛvanu lɛ́ɛ, bó kplá yě yi Manaxáti lɛ́ɛ ɖíe:
8.6 Voici les fils d'Échud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Guéba, et qui les transportèrent à Manachath :

Naamáni, Axiya kpó Gela kpó. Gela wɛ ji Wúza kpó Axiwudi kpó; é wɛ nɔ yě nu bɔ yě yi.
8.7 Naaman, Achija et Guéra. Guéra, qui les transporta, engendra Uzza et Achichud.

Caxalayimu nya asi tɔn Hucímu kpó Baala kpó; énɛ́ gúdo ɔ́, é lɛ́ da asi bo ji vǐ ɖo Mɔwabu.
8.8 Schacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Huschim et Baara, ses femmes.

Vǐ e é ji ɖo asi tɔn Hodɛ́ci Mɔwabunu ɔ́ xomɛ lɛ́ɛ ɖíe: Yovavu, Sivía, Mɛca, Malukámu,
8.9 Il eut de Hodesch, sa femme : Jobab, Tsibja, Méscha, Malcam,

Yewúsi, Sakíya kpódó Míima kpó. Vǐ tɔn e nyí hɛ̌nnugán lɛ́ɛ nɛ́.
8.10 Jeuts, Schocja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille.

Vǐ e é ji ɖo asi tɔn Hucímu xomɛ ɖ'ayǐ lɛ́ɛ wɛ nyí Avitúvu kpó Ɛlupáali kpó.
8.11 Il eut de Huschim : Abithub et Elpaal.

Ɛlupáali ví lɛ́ɛ ɖíe: Ebɛ́ɛ, Miceamu kpódó Cɛmɛdi kpó. Cɛmɛdi ɔ́ wɛ ɖó Onɔ toxo ɔ́, bó ɖó Lodi toxo ɔ́ kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó.
8.12 Fils d'Elpaal : Éber, Mischeam, et Schémer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort.

Beliya kpó Cɛma kpó wɛ nyí hɛ̌nnugán nú Ayalɔ́ninu lɛ́ɛ; yě wɛ nya Gatinu lɛ́ɛ.
8.13 Beria et Schéma, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath.

Beliya ví lɛ́ɛ ɖíe: Axiyo, Cacáki, Yelemɔ́ti,
8.14 Achjo, Schaschak, Jerémoth,

Zevadiya, Aladi, Edɛ́ɛ,
8.15 Zebadja, Arad, Éder,

Mikaɛli, Yicipa kpó Yoxa kpó.
8.16 Micaël, Jischpha et Jocha étaient fils de Beria.

Ɛlupáali ví lɛ́ɛ ka ɖíe: Zevadiya, Mɛculamu, Hiziki, Hebɛ́ɛ,
8.17 Zebadja, Meschullam, Hizki, Héber,

Yicimɛlayi, Yizliya kpódó Yovavu kpó.
8.18 Jischmeraï, Jizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal.

Cimɛ́yi ví lɛ́ɛ ɖíe: Yakímu, Zikli, Zavúdi,
8.19 Jakim, Zicri, Zabdi,

Elienayi, Siletáyi, Eliyɛ́li,
8.20 Éliénaï, Tsilthaï, Éliel,

Adaya, Bɛláya kpódó Cimulati kpó.
8.21 Adaja, Beraja et Schimrath étaient fils de Schimeï.

Cacáki ví lɛ́ɛ ɖíe: Yicipani, Ebɛ́ɛ, Eliyɛ́li,
8.22 Jischpan, Éber, Éliel,

Avidɔni, Zikli, Hanáni,
8.23 Abdon, Zicri, Hanan,

Hananiya, Elámu, Antotiya,
8.24 Hanania, Élam, Anthothija,

Yifudeya kpódó Pɛnuwɛ́li kpó.
8.25 Jiphdeja et Penuel étaient fils de Schaschak.

Yeloxámu ví lɛ́ɛ ɖíe: Camucelayi, Cexaliya, Atalya,
8.26 Schamscheraï, Schecharia, Athalia,

Yaalɛciya, Eliya kpó Zikli kpó.
8.27 Jaaréschia, Élija et Zicri étaient fils de Jerocham.

Mɛ énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, hɛ̌nnugán wɛ yě nyǐ ɖo hwe yětɔn yětɔn nu. Jeluzalɛ́mu wɛ yě nɔ́ nɔ.
8.28 Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leurs générations. Ils habitaient à Jérusalem.

Mɛ e ɖó Gabawɔ́ɔn toxo ɔ́ ayǐ ɔ́, Gabawɔ́ɔn fínɛ́ wɛ é nɔ́ nɔ, bɔ asi tɔn nɔ nyí Maaka.
8.29 Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaca.

Avidɔni wɛ nyí nukɔngbéví tɔn, bɔ Súu, Kícu, Baalu, Nɛ̌ɛ, Nadavu,
8.30 Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab,

Gedɔ́ɔ, Axiyo kpódó Zɛkɛ́ɛ kpó wá jɛ gǔdo tɔn.
8.31 Guedor, Achjo, et Zéker.

Miklɔ́ti lɔ ɔ́, vǐ tɔn wɛ; é wɛ ji Cimɛ́ya. Jeluzalɛ́mu wɛ yě kpó hɛ̌nnumɔ yětɔn lɛ́ɛ kpó nɔ́ nɔ, yě kpó nɔví yětɔn súnnu lɛ́ɛ kpó. Sawúlu ví lɛ́ɛ
8.32 Mikloth engendra Schimea. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères.

Nɛ̌ɛ ji Kícu. Kícu ka ji Sawúlu, Sawúlu ji Jonatáan, Maluki-Cua, Avinadávu kpódó Ɛcibáalu kpó.
8.33 Ner engendra Kis ; Kis engendra Saül ; Saül engendra Jonathan, Malki Schua, Abinadab et Eschbaal.

Jonatáan ji Mɛlibaalu, Mɛlibaalu ji Mika,
8.34 Fils de Jonathan : Merib Baal. Merib Baal engendra Michée.

Mika ji Pitɔ́ni, Mɛlɛ́ki, Taléa kpódó Axázi kpó.
8.35 Fils de Michée : Pithon, Mélec, Thaeréa et Achaz.

Axázi ji Yexoada, bɔ Yexoada ji Alɛmɛ́ti, Azimawɛ́ti kpódó Zimuli kpó. Zimuli ka ji Mɔsa.
8.36 Achaz engendra Jehoadda ; Jehoadda engendra Alémeth, Azmaveth et Zimri ; Zimri engendra Motsa ;

Mɔsa ji Binɛya, Binɛya ji Hlafa, Hlafa ji Eleasa, bɔ Eleasa ji Asɛ́lu,
8.37 Motsa engendra Binea. Rapha, son fils ; Éleasa, son fils ; Atsel, son fils ;

Asɛ́lu ji vǐ ayizɛ́n. Nyǐkɔ yětɔn lɛ́ɛ ɖíe: Azlikámu, Boklu, Yicimayɛ́li, Cealiya, Ovadia kpó Hanáni kpó.
8.38 Atsel eut six fils, dont voici les noms: Azrikam, Bocru, Ismaël, Schearia, Abdias et Hanan. Tous ceux-là étaient fils d'Atsel.

Nɔví tɔn Ecɛ́ki ɔ́ vǐ tɔn lɛ́ɛ ɖíe: nukɔngbéví tɔn ɔ́ nɔ́ nyí Wulámu, wegɔ́ ɔ́ nɔ nyí Yewúci, bɔ atɔngɔ́ ɔ́ nɔ nyí Elifɛlɛ́ti.
8.39 Fils d'Éschek, son frère : Ulam, son premier-né, Jéusch le second, et Éliphéleth le troisième.

Wulámu ví lɛ́ɛ ɔ́, súnnu glegbenu wɛ yě nyǐ, bó nyɔ́ gǎ da. Yě ɖó vǐ súnnu gěgé, bó ɖó vǐvú gěgé bɔ bǐ bló kantɔn gban (150). Yě mɛ énɛ́ lɛ́ɛ bǐ wɛ ɖo akɔta Bɛnjamɛ́ɛ tɔn mɛ.
8.40 Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc ; et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, cent cinquante. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin.