Retour aux chapitres

Retour à la page principale

La Bible en fongbe

1 Tan 7 - 1 Chroniques 7
Isakáa ví lɛ́ɛ ɖíe: Tola, Púwa, Yacúvu kpódó Cimulɔ́ni kpó.
7.1 Fils d'Issacar : Thola, Pua, Jaschub et Schimron, quatre.

Tola ví lɛ́ɛ ɖíe: Wúzi, Hlefaya, Yeliɛ́li, Yaximayi, Yivusámu kpódó Cemuyɛlu kpó. Yě mɛ énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, hɛ̌nnugán wɛ yě nyí ɖo Tola ví lɛ́ɛ mɛ. Gbɛtɔ́ nukúnɖéjí wɛ yě nyǐ ɖo hɛ̌nnu yětɔn lɛ́ɛ mɛ. Đo Davídi hwenu ɔ́, Tola ví lɛ́ɛ bló gbɛtɔ́ adɔ̌kpo ɖě afɔwó nǔwɔntɔn (2600).
7.2 Fils de Thola : Uzzi, Rephaja, Jeriel, Jachmaï, Jibsam et Samuel, chef des maisons de leurs pères, de Thola, vaillants hommes dans leurs générations ; leur nombre, du temps de David, était de vingt-deux mille six cents.

Wúzi ji Yizláxya. Yizláxya ka ji Mikaɛli, Ovadia, Yoɛ́li kpó Yiciya kpó. Yě mɛ atɔ́ɔ́n énɛ́ lɛ́ɛ bǐ wɛ nyí hɛ̌nnugán.
7.3 Fils d'Uzzi : Jizrachja. Fils de Jizrachja : Micaël, Abdias, Joël, Jischija, en tout cinq chefs ;

Nyɔ̌nu kpó súnnu kpó e ɖo hɛ̌nnu yětɔn mɛ lɛ́ɛ sukpɔ́ káká bɔ yě ɖó ná ná súnnu e ná fun ahwan lɛ́ɛ adɔ̌kpo ɖě děgba ɛnɛ (3000).
7.4 ils avaient avec eux, selon leurs générations, selon les maisons de leurs pères, trente-six mille hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils.

Nɔví yětɔn e ɖo Isakáa sín hɛ̌nnu lɛ́ɛ bǐ mɛ, bó nyí súnnu glegbenu, bɔ è sɔ́ kɛ́n yětɔn lɛ́ɛ bǐ bló gbɛtɔ́ adɔ̌kpo ɛnɛ děgba ɖě afɔwó-afatɔ́n (8000). Bɛnjamɛ́ɛ kpó Nɛfutali kpó sín vǐ lɛ́ɛ
7.5 Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issacar, hommes vaillants, formaient un total de quatre-vingt-sept mille, enregistrés dans les généalogies.

Bɛnjamɛ́ɛ ví lɛ́ɛ ɖíe: Bɛ́la, Bɛkɛ́ɛ kpó Yediaɛ́lu kpó. É bló yě mɛ atɔn.
7.6 Fils de Benjamin : Béla, Béker et Jediaël, trois.

Bɛ́la ví lɛ́ɛ ɖíe: Ɛsibɔ́ni, Wúzi, Wuziyɛ́li, Yelimɔ́ti kpódó Ili kpó. Súnnu glegbenu wɛ yě nyǐ, bó nyí hɛ̌nnugán ɖo hɛ̌nnu yětɔn lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó mɛ. Hɛ̌nnu énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, è sɔ́ kɛ́n yětɔn, bɔ bǐ bló gbɛtɔ́ adɔ̌kpo ɖě afɔwó gban-nukún-ɛnɛ (2034).
7.7 Fils de Béla : Etsbon, Uzzi, Uziel, Jerimoth et Iri, cinq chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de vingt-deux mille trente-quatre.

Bɛkɛ́ɛ ví lɛ́ɛ ɖíe: Zemila, Yoaci, Eliezɛ́ɛ, Eliyoenayi, Ɔmúli, Yelemɔ́ti, Avíya, Anatɔ́ti kpódó Alɛmɛ́ti kpó. Yě mɛ énɛ́ lɛ́ɛ bǐ wɛ nyí Bɛkɛ́ɛ ví.
7.8 Fils de Béker : Zemira, Joasch, Éliézer, Eljoénaï, Omri, Jerémoth, Abija, Anathoth et Alameth, tous ceux-là fils de Béker,

Súnnu glegbenu wɛ yě nyǐ, bó nyí hɛ̌nnugán ɖo hɛ̌nnu yětɔn lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó mɛ. Hɛ̌nnu énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, è sɔ́ kɛ́n yětɔn, bɔ bǐ bló gbɛtɔ́ adɔ̌kpo ɖě afɔɖé (2200).
7.9 et enregistrés dans les généalogies, selon leurs générations, comme chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants au nombre de vingt mille deux cents.

Yediaɛ́lu ji Biluháni. Biluháni ka ji Yewúci, Bɛnjamɛ́ɛ, Ehúdi, Kenáana, Zetáni, Taasísi kpódó Axisahaa kpó.
7.10 Fils de Jediaël : Bilhan. Fils de Bilhan : Jeusch, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zéthan, Tarsis et Achischachar,

Yediaɛ́lu ví énɛ́ lɛ́ɛ bǐ wɛ nyí súnnu glegbenu bó nyí hɛ̌nnugán ɖo hɛ̌nnu yětɔn lɛ́ɛ ɖokpó ɖokpó mɛ. Hɛ̌nnu énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́, è sɔ́ súnnu e hɛn ɔ́, yě ná fun ahwan lɛ́ɛ sín kɛ́n, bɔ yě bǐ bló gbɛtɔ́ děgba ɛnɛ afayizɛ́n (1200).
7.11 tous ceux-là fils de Jediaël, chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants au nombre de dix-sept mille deux cents, en état de porter les armes et d'aller à la guerre.

Ii ji Cupimu kpó Hupímu kpó. Axɛ́ɛ ka ji Hucímu.
7.12 Schuppim et Huppim, fils d'Ir ; Huschim, fils d'Acher.

Nɛfutali ví lɛ́ɛ ɖíe: Yasiyɛli, Gúni, Yesɛ́ɛ kpódó Calúmu Biluha vívú ɔ́ kpó. Manasée ví e ɖo Judɛ́ɛn tɔ ɔ́ gúdo lɛ́ɛ
7.13 Fils de Nephthali : Jahtsiel, Guni, Jetser et Schallum, fils de Bilha.

Manasée ji Asiliɛ́li kpó Makíi kpó ɖo asi tɔn Silíinu ɔ́ xomɛ. Makíi ka ji Galadi.
7.14 Fils de Manassé : Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne ; elle enfanta Makir, père de Galaad.

Makíi da asi nú Hupímu, bó da nú Cupimu. Nɔví tɔn nyɔ̌nu ɔ́ nɔ́ nyí Maaka. Makíi lɛ́ ji vǐ ɖěvo, bɔ é nɔ́ nyí Selofɛxádi. Selofɛxádi ɔ́ ka ji nyɔ̌nu kɛ́ɖɛ́.
7.15 Makir prit une femme de Huppim et de Schuppim. Le nom de sa soeur était Maaca. Le nom du second fils était Tselophchad ; et Tselophchad eut des filles.

Maaka, Makíi sín asi ɔ́ ji vǐ súnnu ɖokpó, bó sun nyǐ ɖɔ Pelɛci, é lɛ́ ji vǐ súnnu ɖěvo, bó sun nyǐ ɖɔ Cɛlɛ́ci. Cɛlɛ́ci wɛ nyí Wulámu kpó Hlɛkɛ́mu kpó sín tɔ́.
7.16 Maaca, femme de Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom de Péresch ; le nom de son frère était Schéresch, et ses fils étaient Ulam et Rékem.

Wulámu ka ji Bedáni. Galadi, Makíi ví Manasée ɔ́ sín vǐ lɛ́ɛ nɛ́.
7.17 Fils d'Ulam: Bedan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé.

Mɔlɛkɛ́ti, Galadi nɔví nyɔ̌nu ɔ́ ji Icehodi, Aviɛzɛ́ɛ kpó Maxla kpó.
7.18 Sa soeur Hammoléketh enfanta Ischhod, Abiézer et Machla.

Cemida ví lɛ́ɛ ɖíe: Axiyani, Cɛkɛ́mu, Liki kpódó Aniyámu kpó. Eflayímu ví lɛ́ɛ
7.19 Les fils de Schemida étaient : Achjan, Sichem, Likchi et Aniam.

Eflayímu ji Cutɛláxi, Cutɛláxi ji Bɛlɛ́di, Bɛlɛ́di ji Taxati, Taxati ji Eleada, Eleada ji Taxati,
7.20 Fils d'Éphraïm: Schutélach ; Béred, son fils ; Thachath, son fils; Éleada, son fils ; Thachath, son fils ;

Taxati ji Zavadu, bɔ Zavadu ji Cutɛláxi; Eflayímu lɛ́ ji Ezɛ́ɛ kpó Eleadi kpó. Vǐ tɔn we énɛ́ lɛ́ɛ xwe Gatinu lɛ́ɛ sín kanlin lɛ́ɛ bɛ́ gbé bɔ Gatinu lɛ́ɛ hu yě.
7.21 Zabad, son fils ; Schutélach, son fils ; Ézer et Élead. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux.

Tɔ́ yětɔn Eflayímu nɔ aluwɛmɛ xɔ azǎn, bɔ nɔví tɔn lɛ́ɛ wá dó gbɔ n'i.
7.22 Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler.

Énɛ́ ɔ́ gúdo ɔ́, Eflayímu sɛkpɔ́ asi tɔn, bɔ é mɔ xo bó ji vǐ súnnu ɖokpó. É sun nyǐ vǐ ɔ́ ɖɔ Beliya, ɖó nǔ jɛ ɖo xwé tɔn gbe .
7.23 Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils ; il l'appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison.

Vǐ nyɔ̌nu e é wá ji ɔ́ nyí Ceela. Ceela ɔ́ wɛ ɖó Bɛti-Holɔ́ni dodomɛ tɔn ɔ́, kpó Bɛti-Holɔ́ni kpóta tɔn ɔ́ kpó, bó ɖó Wuzɛni-Céela.
7.24 Il eut pour fille Schééra, qui bâtit Beth Horon la basse et Beth Horon la haute, et Uzzen Schééra.

Eflayímu ji Hlɛfáxi, Hlɛfáxi ji Hlecɛ́fu, Hlecɛ́fu ji Tɛlá, Tɛlá ji Taxáni.
7.25 Réphach, son fils, et Réscheph ; Thélach, son fils ; Thachan, son fils ;

Taxáni ji Laedáni, Laedáni ji Amumihudi, Amumihudi ji Elicama,
7.26 Laedan, son fils ; Ammihud, son fils ; Élischama, son fils ;

Elicama ji Nuni, Nuni ji Jozuwée.
7.27 Nun, son fils ; Josué, son fils.

Ayǐkúngban e è nǎ Eflayímu ví lɛ́ɛ, kpó fí e yě nɔ́ nɔ lɛ́ɛ kpó wɛ nyí Betɛ́li kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó, Naalani ɖo zǎnzǎnhwe jí, Gɛzɛ́ɛ ɖo gbadahwe jí kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó, Sikɛ́mu kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó, káká yi Aya toxo ɔ́ kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó.
7.28 Ils avaient en propriété et pour habitations Béthel et les villes de son ressort ; à l'orient, Naaran ; à l'occident, Guézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort.

Manasée ví lɛ́ɛ tɔn wɛ nyí Bɛti-Ceani kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó; Tanaki kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó, Mɛgido kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó. Dɔ́ɔ kpó gletoxo e lɛ́ dó e lɛ́ɛ kpó. Toxo énɛ́ lɛ́ɛ mɛ wɛ Jozɛ́fu, Izlayɛ́li ví ɔ́ sín vǐ lɛ́ɛ nɔ. Acɛ́ɛ ví lɛ́ɛ
7.29 Les fils de Manassé possédaient Beth Schean et les villes de son ressort, Thaanac et les villes de son ressort, Meguiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël.

Acɛ́ɛ ví lɛ́ɛ ɖíe: Yimuna, Yicíwa, Yicíwi kpó Beliya kpó, kpódó nɔví yětɔn nyɔ̌nu Seláxi kpó.
7.30 Fils d'Aser : Jimna, Jischva, Jischvi et Beria ; et Sérach, leur soeur.

Beliya ví lɛ́ɛ ɖíe: Hebɛ́ɛ kpó Malukiyɛ́li kpó. Malukiyɛ́li ɖó Bíizayiti toxo ɔ́ ayǐ.
7.31 Fils de Beria : Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavith.

Hebɛ́ɛ ji Yaflɛ́ti, Comɛ, Hotámu kpó nɔví yětɔn nyɔ̌nu Cuwa kpó.
7.32 Et Héber engendra Japhleth, Schomer et Hotham, et Schua, leur soeur.

Yaflɛ́ti ví lɛ́ɛ ɖíe: Pasaku, Bimuhalu kpódó Aciwáti kpó.
7.33 Fils de Japhleth : Pasac, Bimhal et Aschvath. Ce sont là les fils de Japhleth.

Comɛ ví lɛ́ɛ ɖíe: Axi, Hlɔxiga, Yexuba kpó Alamu kpó.
7.34 Fils de Schamer : Achi, Rohega, Hubba et Aram.

Nɔví tɔn Hotámu ví lɛ́ɛ ɖíe: Sofáxi, Yimuna, Celɛ́ci kpó Amalu kpó.
7.35 Fils d'Hélem, son frère : Tsophach, Jimna, Schélesch et Amal.

Sofáxi ví lɛ́ɛ ɖíe: Suwaxi, Haanɛfɛ́ɛ, Cuwálu, Belíi, Yimula,
7.36 Fils de Tsophach : Suach, Harnépher, Schual, Béri, Jimra,

Bɛsɛ́ɛ, Hodu, Camúma, Ciluca, Yitlani kpó Beela kpó.
7.37 Betser, Hod, Schamma, Schilscha, Jithran et Beéra.

Yɛtɛ́ɛ ví lɛ́ɛ ɖíe: Yefunnɛ́ɛ, Pisipa kpó Ala kpó.
7.38 Fils de Jéther: Jephunné, Pispa et Ara.

Wula ví lɛ́ɛ ɖíe: Aláxi, Hanniyɛ́li kpó Hlisía kpó.
7.39 Fils d'Ulla : Arach, Hanniel et Ritsja.

Mɛ énɛ́ lɛ́ɛ bǐ wɛ nyí Acɛ́ɛ ví. Hɛ̌nnugán ɖagbe wɛ yě nyǐ, bó nyí súnnu glegbenu, lobo nyí nukɔntɔ́ nukúnɖéjí. Súnnu e hɛn ɔ́, yě ná fun ahwan, bɔ è sɔ́ kɛ́n yětɔn lɛ́ɛ bǐ bló gbɛtɔ́ adɔ̌kpo ɖě děgba ɖě afɔwó (2000). Bɛnjamɛ́ɛ ví ɖěvo lɛ́ɛ
7.40 Tous ceux-là étaient fils d'Aser, chef des maisons de leurs pères, hommes d'élite et vaillants, chef des princes, enregistrés au nombre de vingt-six mille hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre.